Staňte sa členmi SMERU

Ako sa stať členom

Členom strany SMER - sociálna demokracia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami a programovými cieľmi strany. Okrem toho nesmie byť členom inej politickej strany a musí byť občiansky a trestoprávne bezúhonný.

O členstvo v strane možno požiadať písomnou prihláškou doručenou do sídla miestne príslušnej okresnej organizácie strany.

Prihlášku prerokuje a v prípade jej schválenia registráciu člena vykoná okresná organizácia strany.

Prihláška za člena strany SMER - sociálna demokracia ( *.pdf)

  

  Best joomla templates, professional web hosting.