Musíme si pomáhať

Oľga Csakayová sa obetavo venuje seniorom aj ľuďom v núdzi

Nedávno som sa, kráčajúc ulicami Nitry, stala svedkom tejto udalosti. Predo mnou išla žena, pri ktorej sa neustále zastavovali seniori. Vzájomne sa zdravili, prehodili pár slov, ale čo bolo najzaujímavejšie, na tvárach sa im objavil úsmev ako keby ich naplnila nová, pozitívna energia. Opýtala som sa, kto je tá pani. Odpovedali, to je človek, vďaka ktorému žijeme svoje dôchodcovské roky krajšie a plnšie, ale hlavne aktívnejšie. „Najmä tí z nás, čo nemajú blízko svoju vlastnú rodinu a často sú osamotení a smutní, vďaka aktivitám tejto pani, Olinky Csakayovej, sa
pravidelne stretávame a napĺňame svoje záujmy. Organizuje pre nás najrozmanitejšie kultúrne, športové aj umelecké akcie, napr. športové hry pre seniorov, súťaže v prednese poézie a prózy, lúštenie krížoviek, turnaje v stolnom tenise, turistické vychádzky a výlety. Vedie nás k pravidelnému pohybu napr. tým, že každoročne organizuje športovú olympiádu seniorov mesta Nitry, pre tých z nás, čo sa chcú pochváliť vlastnými tvorivými aktivitami, zase Výstavu tvorivosti a zručnosti seniorov.

Je našou priateľkou a ochotne poradí a pomôže aj v súkromných záležitostiach. Pomáha nám zbaviť sa bezútešnosti staroby, skrášľuje náš život a obohacuje ho. Toto všetko robí ako dobrovoľníčka najmä pre Jednotu dôchodcov na Slovensku.“

V centre jej záujmu sú však aj ľudia zo sociálne slabších vrstiev, napr. osamotené matky s deťmi, bezdomovci, pre ktorých sa v charitatívnej oblasti angažuje ako členka dámskeho klubu Nitrianskej humanitnej spoločnosti HOMONITRIENS. Nebol pre ňu problém obetovať napr. Štedrý deň, keď im ochotne vydávala vianočné obedy. Ľudia bez prístrešia ju poznajú a je pre nich človekom, ktorý im vždy vie podať pomocnú ruku tak, ako to bolo aj na Vianoce 2011. Pani Olinka o týchto veciach nerozpráva, ale svoj život rozdáva aj pre iných a hlavne tých, čo sú v núdzi.

Pravidelne navštevuje ľudí na lôžku,  a aj keď im nedokáže vrátiť zdravie, svojou empatiou a vždy dobrou náladou upevňuje v nich nádej na vyzdravenie. Núdznych, ktorých takto navštevuje, nemožno spočítať na prstoch oboch rúk. Sú ich desiatky.

Stretávame sa s oceňovaním osobností mesta, obce samosprávneho kraja. Podľa nás seniorov a všetkých ostaných, ktorým pani Olinka pomáha, je už dávno osobnosťou kraja. Tak ako všetkých nás poteší povšimnutie, že sme urobili niečo výnimočné, radi by sme aj my verejne ocenili všetky aktivity tejto vzácnej dámy.

„Milá naša Olinka, ďakujeme za to, že si tu a že ťa máme!“ Za všetkých, ktorým pomáhaš - seniori a my, ľudia v núdzi.

  

  Best joomla templates, professional web hosting.