Míting Branovo - 18. február 2012

Míting sa konal v spoločenskej sále miestneho obecného úradu. Starosta obce Branovo, ktorá je bytostne spätá s poľnohospodárstvom - Vladimír Demo - medzi prvými hosťami privítal Ing. Stanislava Becíka, kandidáta na poslanca do NR SR a tieňového ministra pôdohospodárstva. Tento prezentoval účastníkom mítingu program pôdohospodárskeho rozvoja krajiny. Povedal, že naši poľnohospodári dokážu vyprodukovať mnohé potraviny, ktoré dnes musíme do krajiny dovážať. Po ukončení prác na miestnom poľnohospodárskom stredisku by tu malo nájsť prácu väčší počet obyvateľov obce. Ďalšími hosťami mítingu boli Ing. Marián Záhumenský, poslanec a zároveň kandidát na poslanca do NR SR, ďalšími kandidátmi na poslancov do NR SR boli Ing. Helena Bohátová, predsedníčka okresnej organizácie smeru a Ing. Igor Bartovič, zástupca primátora mesta Šurany.

Vyvrcholením programu bol príchod exministerky práce, sociálnych vecí a rodiny, poslankyni a kandidátke na poslankyňu NR SR Ing. Viery Tomanovej. Aj po oficiálnej časti mítingu zotrvala medzi účastníkmi a svojimi radami i konkrétnou pomocou sa snažila napomáhať pri riešení  sociálnych problémov Branovčanov.

Míting v Branove bol spojený s fašiangovou zabíjačkou a s fašiangovým karnevalom detí, mládeže a dospelých a tak si účastníci mohli pochutiť na zabíjačkových špecialitách, ale i na sladkostiach.

  Best joomla templates, professional web hosting.